Els Clubs Primer

Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació generals d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://elsclubsprimer.cat/, (d’ara endavant, ELS CLUBS PRIMER) l’ostenta: BCN SPORTS ADVISOR SL , amb CIF: B67473215 , i les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Av Diagonal 497, 2a planta, 08029 Barcelona

Email de contacte: hola@elsclubsprimer.cat

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: ELS CLUBS PRIMER

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització de el lloc web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a el lloc web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Els clubs primers es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Els clubs primers pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o accedir-hi.

L’accés a el lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat.

La utilització d’algun dels continguts o serveis de el lloc web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús de el lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Els clubs primers, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiteu el lloc web.

ElS clubs primer proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes pels clubs primers sense que sigui contrari al que disposen aquestes condicions, la llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de els clubs primer.

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos pels clubs primers per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel els clubs primer. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Els clubs primers sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació.

En qualsevol cas, Els clubs primers no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Lloc Web no suposa establir cap mena de relació de caràcter comercial entre Els clubs primers i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web dels Clubs primers s’adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Els clubs primers no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Els clubs primers farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Els clubs primers seran responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-hi, però no limitant-se, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Els clubs primers tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Els clubs primers no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

L’Usuari o tercer que realitzi un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web d’Els clubs primers haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa dels clubs primers.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web dels clubs primers, ni sobre els continguts i/o serveis del mateix.

A excepció de l’hiperenllaç, el lloc web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa dels clubs primers.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Els clubs primers i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació dels clubs primers dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els clubs primers per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització dels clubs primers.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels clubs primers. Podreu visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Els clubs primers a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els clubs primers es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’usuari i els clubs primers es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

CA ES