Els Clubs Primer

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

BCN SPORTS ADVISOR SL en endavant també (ELS CLUBS PRIMER)
CIF nº: B67473215
Domicili: Dirección:Av Diagonal 497, 2a planta 08029 Barcelona
Correu electrònic: hola@elsclubsprimer.cat

Amb quines finalitats tractem les dades personals?

Usuaris web: Tractem les dades personals dels usuaris web per a gestionar les sol·licituds d’informació, l’enviament de comunicacions comercials (també per via electrònica).

Quant temps conservarem les dades personals?

  • Usuaris web: Les dades personals es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per tal de mantenir-los informat de les novetats i activitats de ELS CLUBS PRIMER.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de dades dels signants i usuaris web és el consentiment obtingut a través de l’acceptació de les respectives Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

Les dades personals dels signants i usuaris web no es comunicaran a tercers, excepte que sigui obligatori de conformitat amb la normativa vigent.

Quins són els seus drets en relació amb les dades personals?

Els signants i usuaris web poden exercir accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També es pot sol·licitar la limitació, oposició i portabilitat del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular.

Igualment, els signants i usuaris web podran revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@elsclubsprimer.cat

Si els signants i usuaris web no obtenen una resposta satisfactòria i desitgen formular una reclamació o tenir més informació de qualsevol d’aquests drets, podran adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Quines mesures de seguretat s’han implementat en relació a les dades personals?

ELS CLUBS PRIMER té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent

CA ES