Els Clubs Primer

Els clubs, PRIMER

en 14 propostes

1.

Nou model de gestió econòmica: reducció de la despesa dels clubs i de la FCF. Els diners han d’estar als clubs i no a la FCF.

2.

Descentralització i proximitat: una Federació de Federacions territorials.

3.

Transparència: en la gestió diària federativa i en la presa de decisions, afavorint el control de la junta directiva per part dels clubs, a través del vot secret en les Assemblees.

4.

Promoció real i efectiva de la dona: en àmbits de decisió i en qualsevol àmbit esportiu del futbol femení amb la creació d’una estructura pròpia dins la FCF

5.

Assegurar noves vies de promoció i potenciació del futsal.

6.

Protecció dels jugadors i jugadores en les seves etapes formatives.

7.

Implementació d’un model propi de formació al futbol català: creant l’Institut per a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació en el Futbol (IRDIF-FCF) per a jugadors/es, entrenadors/es, coordinadors/es, àrbitres, entre d’altres.

8.

Actualització del model de gestió de l’arbitratge

9.

Nou model de competició: mecanismes de protecció del club petit i de poble.

10.

Implementació d’eines i mecanismes de prevenció, detecció i actuació davant qualsevol tipus de violència i contra qualsevol col·lectiu.

11.

Promoció del futbol inclusiu.

12.

Promoció del futbol platja en tots els seus àmbits per aconseguir que Catalunya sigui una comunitat de referència a nivell europeu en aquesta modalitat.

13.

Digitalització de la FCF i potenciar la digitalització real del clubs.

14.

Canvi en el model sancionador: que la sanció recaigui en la persona infractora i no en el club, prioritzant un model de reeducació.
CA ES